hero

Explore Career Opportunities with GSV’s world-class partners

28
companies
2,658
Jobs

Kỹ sư quản lý chất lượng và phát triển nhà cung cấp, Mô-đun máy ảnh

Google

Google

This job is no longer accepting applications

See open jobs at Google.
Hanoi, Vietnam
Posted on Tuesday, February 13, 2024

Minimum qualifications:

  • Bằng cử nhân ngành Kỹ thuật hoặc có kinh nghiệm thực tế tương đương.
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật quy trình/sản xuất.

Preferred qualifications:

  • Có kinh nghiệm về JMP và Minitab cũng như kiến thức về các công cụ và phương pháp thống kê và chất lượng.
  • Kinh nghiệm quản lý dự án tác động đến lợi nhuận, bao gồm cả xử lý dữ liệu, tài liệu hoá, ra quyết định quan trọng và kỹ năng tổ chức.
  • Kiến thức về VCM/OIS/AF/Camera cũng như quy trình sản xuất và lắp ráp chúng. Kiến thức chuyên môn về tự động hoá quy trình, vật liệu hoặc ngành cụ thể.
  • Quen thuộc với việc đánh giá quy trình trong các giai đoạn xây dựng (ví dụ: proto, EVT, DVT, PVT, MP). Kỹ năng kỹ thuật quy trình xuất sắc để phát triển và mở rộng quy mô các quy trình kiểm thử và sản xuất phức tạp.
  • Kỹ năng nói và viết xuất sắc.

This job is no longer accepting applications

See open jobs at Google.