hero

Explore Career Opportunities with GSV’s world-class partners

Powered By

Nu Advisory Partners
28
companies
810
Jobs

Thực tập sinh quản lý chương trình kỹ thuật, Mùa hè 2024

Google

Google

Hanoi, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam
Posted on Tuesday, March 26, 2024
Info Please visit this Google Careers posting for the English-translated version of this role. Vui lòng hoàn tất hồ sơ ứng tuyển trước ngày 20 tháng 4 năm 2024. Cơ hội thực tập này dành cho học viên đang học lấy bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ. Chúng tôi khuyến khích ứng viên nộp đơn ứng tuyển càng sớm càng tốt. Tuỳ vào tình hình tuyển dụng, chúng tôi có thể chốt hạn nhận đơn sớm hơn dự kiến. Đội ngũ chúng tôi xét duyệt đơn ứng tuyển theo hình thức cuốn chiếu, vậy nên bạn nộp đơn càng sớm thì càng có lợi. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi trong khi chúng tôi xem xét hồ sơ ứng tuyển của bạn. Để ứng tuyển, bạn cần nộp những hồ sơ sau đây: CV mới nhất Vui lòng cho biết thời gian tốt nghiệp (MM/YY), ngôn ngữ lập trình bạn biết (nếu có), cũng như kinh nghiệm kỹ thuật hoặc dự án bạn đã tham gia. Bảng điểm (chính thức hoặc không chính thức) Vị trí này hướng đến đối tượng sinh viên tiếp tục học sau thời gian thực tập và đủ điều kiện làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp. Vui lòng hoàn tất hồ sơ ứng tuyển trước ngày 20 tháng 4 năm 2024.

Cơ hội thực tập này dành cho học viên đang học lấy bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ.

Chúng tôi khuyến khích ứng viên nộp đơn ứng tuyển càng sớm càng tốt. Tuỳ vào tình hình tuyển dụng, chúng tôi có thể chốt hạn nhận đơn sớm hơn dự kiến. Đội ngũ chúng tôi xét duyệt đơn ứng tuyển theo hình thức cuốn chiếu, vậy nên bạn nộp đơn càng sớm thì càng có lợi. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi trong khi chúng tôi xem xét hồ sơ ứng tuyển của bạn.

Để ứng tuyển, bạn cần nộp những hồ sơ sau đây:

CV mới nhất
Vui lòng cho biết thời gian tốt nghiệp (MM/YY), ngôn ngữ lập trình bạn biết (nếu có), cũng như kinh nghiệm kỹ thuật hoặc dự án bạn đã tham gia.
Bảng điểm (chính thức hoặc không chính thức)
Vị trí này hướng đến đối tượng sinh viên tiếp tục học sau thời gian thực tập và đủ điều kiện làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp.

Minimum qualifications:

  • Đang học lấy bằng Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ về Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện, Toán hoặc lĩnh vực kỹ thuật liên quan
  • Có kinh nghiệm thực tập hoặc làm việc trong lĩnh vực liên quan, hoặc kinh nghiệm trong dự án cá nhân về Phần cứng hoặc Kỹ thuật điện
  • Có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh

Preferred qualifications:

  • Kinh nghiệm về phát triển vật liệu và khoa học vật liệu
  • Kinh nghiệm trong việc xác định và điều phối Thiết kế thí nghiệm (DOE)
  • Biết sử dụng các công cụ phân tích thống kê (ví dụ: JMP/SAS hoặc Minitab)
  • Kỹ năng nói và viết xuất sắc