Explore Career Opportunities with GSV’s world-class sponsor partners

28
companies
3,675
Jobs
\n

\n","datePosted":"2023-07-14T11:39:10.922Z","employmentType":[],"hiringOrganization":{"@type":"Organization","name":"McKinsey & Company","sameAs":"https://mckinsey.com","logo":"https://cdn.filestackcontent.com/output=f:webp,t:true,q:80,c:true/cache=expiry:max/resize=w:340/P77DPRtGTye15MmkcIyC"},"jobLocation":{"@type":"Place","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Warsaw, Poland"}}}

Ambasador/ka - Program Ambasadorski McKinsey

McKinsey & Company

McKinsey & Company

Warsaw, Poland
Posted on Friday, July 14, 2023
Communications

Ambasador/ka - Program Ambasadorski McKinsey

 • Warsaw

Who You'll Work With

Rola Ambasadora
Jako reprezentant/ka środowiska studenckiego najlepiej wiesz, jakie potrzeby mają obecni studenci od przyszłych pracodawców. Staniesz się więc łącznikiem między swoją uczelnią, kołami naukowymi a naszą firmą.
Co  zyskasz w zamian?
Udział w Programie Ambasadorskim pozwoli Ci przede wszystkim rozwinąć kompetencje potrzebne obecnie na rynku pracy, takie jak zarządzaniem czasem, organizacja, praca zespołowa, umiejętności komunikacyjne. Ponadto:
 • Możliwość rekrutacji na staż
 • Wynagrodzenie w wymiarze pół rocznym
 • CV coaching
 • Zaproszenia na nasze wydarzenia Employer Brandingowe oraz eventy
 • Ambasadorskie upominki w ciągu roku
Będziesz współpracować przede wszystkim z zespołem Rekrutacji & EB.

What You'll Do

Zapoznasz naszą firmę od wewnątrz – nie tylko nasze branże z jakimi współpracujemy.
Mając tę świadomość, jako nasz ambasador/ka będziesz odpowiedzialny/a za budowanie dobrego PR naszej marki wśród swoich koleżanek i kolegów na uczelni.

To od Ciebie będzie zależało, jak McKinsey będzie odbierany i jak studenci będą postrzegać działania firmy.

 • Promowanie otwartych stanowisk / Postowanie treści na social mediach/ grupach/ listach mailingowych
 • Badanie potrzeb studentów
 • Uczestnictwo w targach pracy razem z nami
 • Badanie opinii na temat inicjatyw/ warsztatów

Qualifications

 • Jesteś studentką/ studentem minimum II roku studiów licencjackich/ inżynierskich
 • Jesteś członkiem/członkinią kół naukowych
 • Jesteś dostępny/a od września do czerwca
 • Twój poziom języka polskiego to minimum B1
Apply Now
Job Skill Group - CSS Pre-Associate
Job Skill Code - BA - Business Analyst
Function - Firm Administration
Industry -
Post to LinkedIn - #LI-DNI
Posted to LinkedIn Date -
LinkedIn Posting City -
LinkedIn Posting State/Province -
LinkedIn Posting Country -
LinkedIn Job Title - Ambasador/ka - Program Ambasadorski McKinsey
LinkedIn Function -
LinkedIn Industry -
LinkedIn Seniority Level -